Mỗi lá số tử vi được tạo thành là nhờ vào sự kết hợp sắp xếp của các sao trên 12 cung. Mỗi sao lại mang một ý nghĩa khác nhau và làm chủ một khía cạnh nào đó trong lá số. Dưới đây licham.com sẽ giới thiệu một số sao được coi là quan trọng (còn gọi là Chính tinh) và một số phụ tinh hay xuất hiện trong lá số Tử Vi cùng với ý nghĩa của chúng.

Giải thích ý nghĩa của các sao trong lá số tử vi

* Sao Thiên Cơ trong lá số tử vi:

Sao Thiên Cơ thuộc về Âm Mộc, là sao thứ ba trong nhóm Nam Đẩu, là sao ích thọ. Sao này chủ về anh em, hóa khí là Thiện, vì vậy nên gọi là Thiện Tú (sao Thiện). Nếu nhập miếu vượng thì là người mập mạp, còn gặp hãm địa thì người gầy ốm, tính cách phần nhiều là những người tính toán sáng suốt, siêng năng cẩn thận.

* Sao Tử Vi là sao chí tôn hay còn có tên là Đế Tọa, chuyên chủ về quan lộc, tức là về sự nghiệp. Sao Tử Vi thuộc Thổ, là Dương Thổ, nên chuyên chủ về tước lộc, có khả năng giải nguy và kéo dài tuổi thọ, chế hóa.

* Sao Thái Dương thuộc về Dương Hỏa, là tinh hoa của mặt trời. Ý nghĩa của sao Thái Dương là về đường quan lộc và là vị chủ tinh trong bầu trời, chủ về quyền quý, nam thì coi đó là sao cha (phụ tinh), còn nữ thì coi nó là sao chồng (phu tinh), nhập cung mệnh, nếu hợp với người sinh ban ngày thì là cát.

* Sao Vũ Khúc thuộc Âm Tinh, đây là sao thứ 6 trong chòm sao Bắc Đẩu, làm chủ cung tài bạch, hay còn có tên là tài tinh, là sao cứng rắn, rất mạnh mẽ.

* Sao Thiên Đồng thuộc Dương Thủy, đây là sao thứ tư của Nam Đẩu, chủ về kéo dài tuổi thọ, vì làm chủ cung phúc đức nên hóa khí gọi là Phúc.

* Sao Liêm Trinh thuộc Âm Hỏa, là sao thứ năm của chòm sao Bắc Đẩu, phụ trách trông coi về phẩm trật và uy quyền mệnh lệnh. Hóa khí là Tù hay còn gọi là Tù tinh.

* Sao Thiên Phủ thì thuộc Dương Thổ, đây là sao thứ nhất của chòm sao Nam Đẩu, là sao chủ về việc kéo dài tuổi thọ, giải ách, phụ trách về quyền lực, Thiên Phủ cũng có tên khác là Lệnh tinh. Thiên Phủ là chủ tể cung tài bạch, nên còn có một tên khác là Lộc Khố, nền tảng của phú quý, trong lá số tử vi thì chưởng quản Tài trạch và Phúc Lộc.

* Sao Thái Âm thuộc về Âm Thủy, là chủ tinh giữa trời, là chủ tể cung điền trạch, hóa khí được gọi là Phú, còn có tên gọi là Mẫu tinh, đối với nam là Thê tinh (sao vợ), Tài tinh (sao chủ về tiền tài).

* Sao Tham Lang thuộc về Dương Mộc, là sao thứ nhất của chòm Bắc Đẩu, là thần giải ách và là sao chủ về họa phúc, hóa khí được gọi là Đào Hoa. Dục vọng vượng thịnh, sợ thích rộng rãi, thiện ác bất nhất.

* Sao Thiên Tướng thuộc Dương Thủy, là sao thứ năm của chòm Nam Đẩu. Phụ trách trông coi chuyện áo cơm, hóa khí gọi là Ấn, là chủ tể cung Quan lộc. Ấn tinh Thiên Tưởng Đẩu số thì quyết định về đường quan tước, là thiện phúc, có phúc hưởng thụ về tiền bạc.

Giải thích ý nghĩa của các sao hay xuất hiện trong lá số tử vi

* Sao Cự Môn thuộc Âm Thủy, là sao thứ hai của chòm sao Bắc Đẩu, trong Đầu số thì chủ về thị phi, ám muội, hóa khí của nó gọi là Ám, và còn có tên khác là Cánh Giác Sát.

* Sao Thiên Lương thuộc về Dương Thổ, là sao thứ hai của chòm Nam Đẩu, chủ về thọ và lộc, cũng là chủ tể của cung phụ mẫu, hóa khí gọi là Ấm.

* Sao Văn Xương thì thuộc Âm Kim, là sao thứ năm của chòm sao Bắc Đẩu, chủ về văn chương, chủ trì tiếng tăm khoa bảng, danh dự văn học nên còn có tên là Văn Quý.

* Sao Thất Sát thì thuộc Dương Kim, là ngôi thứ sáu của chòm Nam Đẩu, Thượng tướng trong đầu sổ, quyết định thành bại và chuyện chủ về quyền binh.

* Sao Văn Khúc thuộc về Âm Thủy, sao thứ tư của chòm sao Bắc Đẩu, chủ về tiếng tăm, danh dự, bút mực cũng như công danh quan trường và văn chương thơ phú.

* Sao Lộc Tồn thuộc Âm Thổ, là sao thứ ba trong chòm sao Bắc Đẩu, là cát tinh chủ về quan tước, quản lí tuổi thọ và không có sinh khắc với các sao khác.

* Sao Thiên Khôi thì thuộc Dương Hỏa, sao Thiên Việt thuộc Âm Hỏa sẽ là trợ tinh của chòm sao Nam Đẩu. Thiên Khôi là sao chủ về khoa danh, là thần hòa hợp.

* Sao Dương Nhẫn là Hỏa Kim, là trợ tinh của sao Bắc Đẩu, sao này chủ về điềm hung ách, hóa khí là Hình, còn có tên khác là Yểu Thọ Sát.

* Sao Cô thần thuộc Dương Hỏa, vì tính cách của Cô Thần là cô độc, phiêu lãng, cố chấp, lục thân không nhờ cậy, nên nếu thêm sát tinhh thì phần nhiều sẽ phá tướng, tàn tật, hoặc là người có tâm sinh lý không bình thường.

* Sao Đà La là một trong Tứ Sát, là trợ tinh của sao Bắc Đẩu, hóa khí gọi là Kỵ, sao này bản chất rất không tốt.

* Sao Quả Tú thuộc Âm Hỏa. Vì tính cách của sao Quả Tú là cô độc, phiêu lãng, bất cận nhân tình nên lục thân không nhờ cậy được.

* Sao Kiếp Sát thuộc Âm Hỏa, mà trong Đẩu số còn gọi là tiểu nhân. Tính cách của Kiếp sát là nóng vội, tham lam, cực nhọc, cô độc, nói năng không có đức độ, dễ tung lời đồn đại đầy ác ý.

* Sao Thiên Thương thuộc về Dương Hỏa, chủ về hư hao, phá bại. Còn sao Thiên Sứ thuộc Âm Hỏa, chủ về hư hao, mất trộm, bị ngược đãi.

* Sao Thiên Khốc thì thuộc Dương Hỏa, tính cách của Thiên Khốc vốn cô độc, vất vả. Sao Thiên Hư thuộc Âm Hỏa, tính cách lại hào nhoáng nhưng rỗng tuyếch, nghèo túng, lục thân chẳng nhờ cậy được.